نمایشگاهها

فهرست نمایشگاههای آتی در کشور کنیا

- بیست و دومین نمایشگاه پزشکی، 20-18 نوامبر

- بیست و دومین نمایشگاه صنایع، 20-18 نوامبر

- دومین نمایشگاه مد کیف و کفش و لباس، 20-18 نوامبر

- بیست و سومین نمایشگاه غذا و کشاورزی، 20-18 نوامبر

- نمایشگاه ابزار و سخت افزار، 20-18 نوامبر

- بیست و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی، 20-18 نوامبر

- بیست و سومین نمایشگاه لاستیک کنیا، 20-18 نوامبر

نمایشگاه نظافت کنیا، 26 الی 28 ژوئن 2020

هفتمین نمایشگاه روشنایی کنیا، 10 الی 12 ژوئن 2020

ششمین نمایشگاه معدن کنیا، 10 الی 12 ژوئن 2020

هفتمین نمایشگاه چوب آفریقا، 10 الی 12 ژوئن 2020

دومین نمایشگاه سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه هوا کنیا، 10 الی 12 ژوئن 2020

نمایشگاه شیشه کنیا، 10 الی 12  ژوئن 2020

نمایشگاه بام کنیا، 10 الی 12 ژوئن 2020

بیست و سومین نمایشگاه ساختمان کنیا، 10 الی 12 ژوئن2020

نهمین نمایشگاه برق و انرژی کنیا، 3 الی5 ژوئن 2020

نهمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز کنیا، 3 الی 5 ژوئن 2020

نمایشگاه انرژی خورشیدی کنیا، 3 الی 5 ژوئن 2020

بیست و سومین نمایشگاه اتوموبیل کنیا، 27 الی 29 مه 2020