مناقصه ها

فهرست مناقصه های کشور کنیا

 

نام مناقصه: خدمات جمع آوری و دفع زباله های بیمارستانی

نوع مناقصه: بین المللی

نوع برگزارکننده: موسسه

برگزار کننده: شرکت توسعه صنعت و تجارت

ارزش مالی: 1000 شلینگ هزینه خرید اسناد مناقصه

تاریخ انقضاء: 13993/26

نام مناقصه: تامین تجهیزات مدیریت آب برای آژانس های توسعه ای شمال دریاچه ویکتوریا

نوع مناقصه: بین المللی

نوع برگزارکننده: موسسه

برگزار کننده: گروه خدمات آبی دره Rift valley

تامین کننده هزینه مناقصه: بانک توسعه آفریقا

ارزش مالی: 1000 شلینگ هزینه خرید اسناد مناقصه، 400 هزار شلینگ وثیقه

تاریخ انقضا: 1399/3/20